Elektrická vložka EMZY

Čas od času potřebujeme v zamykací praxi vytvořit uzamykací automat, nezávislý na člověku. Třeba, když se jedná o dveře s mnoha uživateli a někteří z nich tvrdošíjně odmítají zamykat. Pak je nasnadě hledat technické řešení selhávajícího lidského faktoru. Tím je elektrická vložka EMZY. Zamkne jakékoliv dveře, které lze zamykat běžnou mechanickou vložkou. používá se často do vchodových dveří bytových domů, jako akční člen přístupových systémů do objektů se zvýšenými požadavky na bezpečnost, apod... Vložku lze režimově řídit z nadřazených systémů. zamykat časově, na základě snímání biometrických údajů, využívat signálů z inteligentních systémů řízení budov, apod ...

Řídí jednotka EMZY

Řídící jednotka EMZY je umístněna v běžné přístrojové krabici. Do stejné se montují například elektrické vypínače, síťové a datové zásuvky. Má svorkovnici pro přívod napájení 12 V DC, pro externí odchodové tlačítko a pro další elektrické signály. Jedním z nich je vstup pro snímač otevření/uzavření dveří. Pro činnost vložky je nutný zdroj kvalitního napájení 230/12 V/3A.

Zajímáte se o možnost automaticky nebo dálkově zamykat? Požádejte o bezplatnou návštěvu technika.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů