Klíčové systémy

Klíčové systémy jsou skupiny speciálně konstruovaných vložek a klíčů. Vyrábíme je z následujících důvodů:

  • omezují na minimum počet klíčů pro management budov - pro údržbu, úklid, záchranné složky, apod
  • zamezují vstupu cizích osob dovnitř budovy
  • dávají nám přehled ve smyslu kdo kam a kdy může vstoupit 
  • urychlují pohyb po budově v případě požárů a živelných událostí
  • klíčové systémy zvyšují bezpečnost - mají strikně chráněné klíče, cizí osoby nemají možnost pořídit si kopie

Jednoduše zamykat a odemykat velkou budovu se stovkami různých uživatelů je věda. Složitá, vyspělá a moderní. Ovšem zákazníky složité věci nezajímají. Paní dostane klíč a odemkne si kancelář a archiv. Uklízečka si odemkne hlavní vchod a patro číslo jedna a dva. Ochranka a ředitel si mohou odemknou všude. Někteří uživatelé si mohou odemknout úsek, ale jenom v pracovní době. Jiní si mohou odemknout stejný úsek i ve dnech pracovního volna. A tak dál… Z pohledu uživatele to nezní zas tak složitě, že? Z pohledu technika, který vymýšlí zapojení,  je to už mnohem, mnohem složitější.

Klíčový plán (= přehledná tabulka vložek a klíčů)

Ať už zamykáme rodinný dům, nebo universitu, vždy potřebujeme klíčový plán.  Klíčový plán funkčně spojuje dveře  a uživatele ve smyslu KDO – KAM. Když potřebujeme některé uživatele zamykacího systému omezit nejenom prostorově, ale časově, nevystačíme s jednoduchou mechanickou vložkou. Hlavu klíče vybavíme elektronickou inteligencí a pohyb po budově řídíme ve smyslu KDO – KDY – KAM. Pro účely tohoto příspěvku, jsem připravil klíčový plán = tabulku klíčového systému pro penzion. Je zde celkem 22 kusů dveří a 14 kusů klíčů.

  • generální klíč odemyká všechny pozice
  • klíč H1 pro servírky odemyká 9 dveří
  • klíč H2 pro personál kuchyně odemyká pouze čtyři dveře
  • klíč H3 je pro hosty, odemyká centrální vchody a příslušný pokoj č. 1 ...
  • funkci ostatních klíčů snadno vyčteme z klíčového plánu 

Klíčový plán - nevyplněný - prázdný, si můžete stáhnout buď ve formátu PDF, nebo ve formátu XLS. Může sloužit zákazníkům jako prvotní návod k tomu, aby mohli formulovat koncept svého aktuálního zamykacího systému.

 

Elementy moderních klíčových systémů

Oboustranné vložky

Používají se pro všechny typy dveří a vrat. Můžou mít mnoho užitečných doplňků - například pevně instalovaný knoflík, možnost průchodu klíčů oběma stranami, ochrany před odvrtáním, rozlomením, apod... Rozměry vložek se pohybují od 55 do 140 mm celkové délky. Větší vložky lze samozřejmě vyrobit, obvykle s delší dodací lhůtou

půlvložka EVVA

Jednostranné vložky

Používají se hlavně pro spínací skříňky garážových vrat, pro zamykání posuvných bran, do ovladačů stavebních a obráběcích strojů. A také do některých speciálních uzamykacích prvků - okenních klik, uzamykatelných mříží, apod ...

cylindrická vložka EVVA s knoflíkem

Vložky s knoflíkem

Používají se v bytech, penzionech, hotelích a ubytovacích zařízeních. Knoflík je instalovaný na vnitřní straně dveří. Jejich užitečnou vlastností je to, že klíč jde vždy zasunout a vždy odemkneme. Bez ohledu na to, že například  hotelový host zamkne zevnitř. Jsou výhodné pro pokoje, kde bydlí pacienti a malé děti. Instalujeme je tam, kde musíme zaručit přístup pro lékaře, rodiče a ošetřující personál. V některých katalozích jsou označeny jako emergency vložky

visací zámky EVVA, FAB, Multlock

Visací zámky

Visací zámky jsou velmi žádané a užitečné komponenty zamykacích systémů. Vybíráme je podle několika parametrů - zejména průměru a délky třmenu. A také podle odolnosti tělesa proti vodě nebo vlhkosti.

Speciální zámky do nábytku...

Tyto zámky se používají k uzamykání rozvaděčů, skříní, nábytku, výpočetní techniky, apod... Každá stavebnice klíčových systémů dává na výběr několik typů těchto vložek. Vesměs se jedná o kulaté vložky - anglické, skandinávské, švýcarské a italské válcové vložky. U nás se vyskytují v nábytku, strojích a v rozvaděčích výpočetní techniky. Jsou i častou součástí přídavných zámků do bezpečnostních dveří.

EVVA EMZY

Vložky s elektromotorem

Tyto vložky představují průlom  v zamykací technice - instalují se tam, kde vyžadujeme rychlý a spolehlivý zamykací automat.  Například v hlavních přístupových bodech institucí, ve vchodech do obytných domů a v prostorách s vysokým stupněm zabezpečení. Vylučují nespolehlivý lidský faktor. Odemykají se čipem, kartou, biometrickým snímačem, nebo na povel z řídící jednotky - například jsou řízeny časem. Nouzově se odemykají klíči. Zamykací automat můžeme vytvořit z každých dveří.

vložka EVVA XESAR

Vložky se čtecí hlavou

Tyto vložky nazýváme mechatronické  a ovládáme je přiložením čipu. Vložka je autonomní zamykací prvek a energetické potřeby kryje z vnitřní baterie. Ta se čas od času musí měnit - dle četnosti průchodů. Čip odblokuje válec vložky a uživatel si odemkne ručním otočením válce. Výhodou je to, že díky čipu můžeme časově omezit nositele klíče. Z tohoto typu vložek lze vytvořit velmi složitý přístupový systém.  

samozamykací zámek BERA ASSA ABLOY

Samozamykací zámky

Samozamykací zámky jsou velmi moderní prvky v zamykací technice. Dělíme je na mechanické a elektrické. Jak napovídá název, zámek zamyká automaticky, pouhým zaklapnutím dveří. Eliminuje se tak nespolehlivý lidský faktor. Zámky se zamykají samy a odemykáme je klíčem. Zevnitř mají obvykle panikovou funkci - stiskem kliky se odemknou. Použijeme - li k tomuto zámku vložku s velmi silně chráněným klíčem, získáme velmi bezpečný mechanický zamykací automat. Použití je všude tam, kde potřebujeme spolehlivě zamykat - například ve vchodech bytových domů a ve firmách.  

Chci vědět víc

Klíčové systémy přináší uživatelům mnoho výhod. Aby se tyto jejich objektivní přednosti mohly plně projevit v praxi, je nutné každý klíčový systém odpovědně připravit. Pečlivě vyplnit klíčový plán a přezkoumat, zda by se mohly aplikovat některé moderní prvky - například samozamykací zámky, nebo začlenit časová omezení některých uživatelů. Široké možnosti moderní zamykací techniky je dobré konzultovat se zkušeným technikem. Proto jsme Vám na stránky umístnili formulář, pomocí kterého se můžete zeptat na vše, co by Vás kolem zamykacích systémů zajímalo. 

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů