Archiv měsíce: Září 2015

obrázek Code it autor F. Študlar

Chytrá elektronická klika – zloděj nemá šanci!

Mnoho lidí den co den řeší problém zabezpečení pracoviště z hlediska krádeže nebo vniku cizích osob. V tomto příspěvku mám aktuálně na mysli kancelářské prostory, nebo prostory sdílené více lidmi z jedné organizační jednotky. Když se zamýšlíme nad tím jak tento problém vyřešit, můžeme jít buď cestou individuálního zabezpečení, nebo univerzálnějšího technického systému s možností programovat vlastnosti tohoto prostředku podle...